Aanpak aflossingsvrij komt op gang

renteontwikkelingen, hypotheekrente

27.11.2018

Onlangs stuurde toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het benaderen van consumenten met een aflossingsvrije hypotheek. In de brief worden banken gesommeerd een reeks van maatregelen te nemen richting klanten die bij de betreffende bank een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten. Zo worden de banken verplicht een online keuzeomgeving aan te bieden waarin consumenten direct aanpassingen kunnen doorvoeren op hun aflossingsvrije hypotheek, zoals extra aflossingen of omzetten van de aflosvorm. Opmerkelijk is, dat het aanzetten van consumenten tot actie volgens de AFM niet blijkt te vallen onder het geven van advies. De consequentie hiervan is volgens DFO-directeur Jurjen Oosterbaan dat consumenten die de verkeerde beslissing nemen, geen wettelijke bescherming hebben. Brancheorganisaties OvFD en Adfiz hebben inmiddels aangekondigd om met de aanbieders in gesprek te gaan over de rol van de adviseur hierin.

Daarnaast dienen banken actief maatregelen te nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken. Obvion gaf hier vorige week direct gehoor aan: voor nieuwe klanten die gebruik willen maken van een ‘zuivere’ oversluiting, vervalt de mogelijkheid om meer dan 50% van de marktwaarde aflossingsvrij te financieren. Bij zuivere oversluiting is de nieuwe hypotheek niet hoger dan de oude hypotheek, vermeerderd met de bijkomende kosten. Wellicht dat de komende tijd meerdere aanbieders deze mogelijkheid zullen beperken. Mogelijk ook dat geldverstrekkers de renteopslag voor aflossingsvrij (verder) zullen verhogen. 

Versoepelen aflossingsverplichting weer op de politieke agenda
In de Tweede Kamer werd in het Algemeen Overleg van 8 november jl. ook gesproken over de aanpak van aflossingsvrij. Naast vragen over het ontbreken van de adviseur daarin en twijfels over de advieskwaliteit van belteams van aanbieders, gaven verschillende politieke partijen daarnaast aan voorstander te zijn van versoepeling van de aflosverplichting zoals die sinds 2013 bestaat. Wij pleiten eveneens voor het heroverwegen van deze volledige aflosverplichting en schreven hier begin vorig jaar een artikel over. De minister neemt de aflosverplichting mee in de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling die in 2019 plaatsvindt.

Hypotheekrente komt tot stilstand
Vorige week vielen er voor het eerst sinds negen weken weer eens meer renteverlagingen dan -verhogingen te noteren. Het ging daarbij om beperkte, uiteenlopende aanpassingen. NIBC breidde het renteaanbod van de Extra hypotheek flink uit met elf nieuwe rentevaste perioden. Ook werd de geldigheid van de offerte verlengd en kunnen consumenten voortaan onbeperkt boetevrij aflossen uit eigen middelen. ABN Amro verlaagde de rentetarieven op minder gebruikelijke renteperioden als 7 en 12 jaar vast. Ook dochterlabel Florius verlaagde de rente op 12 jaar vast. Eerder dit jaar gingen ook ING en Argenta via deze alternatieve renteperiode al de concurrentie aan met 10 jaar vast. Ondanks alle rentewijzigingen van de laatste weken -alleen Reaal en Philips hebben de rente in oktober en november niet aangepast- valt op dat de hypotheekrente nauwelijks beweegt. Er is zelfs geen enkel verschil te ontdekken tussen de huidige gemiddelde rentetarieven en die van vier weken geleden. De oorzaak hiervoor moet onder meer gezocht worden in de grote politieke en economische onrust van dit moment, denk aan de Italiaanse begrotingsperikelen, de Brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De rente op Nederlandse staatsleningen (10 jaar) bevindt zich daarom nog altijd op een erg laag niveau, en beweegt zich sinds november 2016 binnen een beperkte bandbreedte. 

Nieuws van De Hypotheekshop geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.