Hypotheekvormen

Annuïtair of lineair: welke hypotheekvorm past bij jou?

Er zijn een aantal verschillende hypotheekvormen met elk zo hun eigen voordelen en nadelen. Als De Hypotheekshop-adviseur voor je op zoek gaat, kijkt hij welke kenmerken van de hypotheekvorm bij jou passen of dat het misschien mogelijk is een combinatie te maken. Ook vergelijkt hij de voorwaarden en het rentetarief voor de beste hypotheekvorm voor jouw situatie. Zo 'shopt' de adviseur voor jou een compleet pakket bij elkaar.

 

Betaalbaar wonen met de juiste hypotheekvorm

Dit is belangrijk, want zo zorg je dat de maandlasten voor jou betaalbaar zijn én blijven. Want als jouw persoonlijke situatie gepland of onverwacht verandert, wil je gewoon kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, een eigen bedrijf, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

 

Hieronder hebben we een aantal zaken met betrekking tot hypotheekvormen, hypotheekrente en maandlasten op een rijtje gezet. Wil je weten welke hypotheek het beste bij jou past, hoe hoog jouw maximale hypotheek is en wat de maandlasten zijn? De Hypotheekshop-adviseur rekent het voor je uit en kijkt wat voor jou verantwoord is. Zo weet jij precies waar je aan toe bent.

 

Plan direct een afspraak in

 

Hypotheekrenteaftrek

Op 1 januari 2013 is de wetgeving rond hypotheekrenteaftrek aangepast. Wie vanaf dat moment een nieuwe hypotheek afsluit, heeft alleen recht op hypotheekrenteaftrek als de hypotheek vanaf het begin binnen dertig jaar wordt afgelost. In de praktijk komen alleen de lineaire en de annuïtaire hypotheek hiervoor in aanmerking. Het verschil tussen deze twee hypotheken zit hem in de manier van aflossen en in de hoogte van de netto en bruto maandlasten.

 

Bruto en netto maandlasten

  • De bruto maandlast is het totale bedrag dat je elke maand betaalt aan de geldverstrekker. Dit bestaat uit rente, aflossing en eventueel premie voor aanvullende verzekeringen.
  • De netto maandlast is het totale maandbedrag min het belastingvoordeel. Dit krijg je per maand of per jaar terug van de Belastingdienst.

Let op dat het betalen van de maandlast en het belastingteruggave per maand niet gelijk lopen.

 

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je gedurende de looptijd een vast brutobedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Het bruto bedrag blijft steeds hetzelfde, maar het netto bedrag wordt steeds hoger.

 

In het begin is de ´openstaande´ hypotheek het grootst. Je hebt immers nog niets afgelost. Het overgrote deel van het bruto maandbedrag bestaat daarom uit rente. Met het deel van het maandbedrag dat overblijft, los je de lening zelf af.

 


 
Naarmate de tijd vordert, wordt de openstaande lening telkens een beetje kleiner en hoef je steeds iets minder rente te betalen. Daardoor wordt het rentedeel in het maandbedrag kleiner en is er als het ware steeds meer ‘ruimte’ in het vaste bruto maandbedrag om de lening zelf af te lossen. Het aflossingsdeel wordt daardoor steeds groter. Maar doordat je steeds minder rente betaalt, krijg je ook steeds minder belasting terug. Daardoor loopt de netto maandlast bij deze hypotheekvorm op.

 

Let op: als aan het einde van de rentevaste periode de rente stijgt, stijgen uiteraard ook je bruto en netto maandlast. Als de rente juist daalt, gaan ook je bruto en netto maandlast omlaag.

 

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je ook elke maand een vast bedrag af dat bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Het grote verschil is dat het bruto bedrag daalt gedurende de looptijd.

 

Om te zorgen dat je elke maand een gelijk deel aflost, wordt de totale lening verdeeld over de totale looptijd. Bij een hypotheek van bijvoorbeeld € 216.000 betaal je elke maand € 600 aan aflossing (€ 216.000 : 360 maanden = € 600). Daar komt dan nog een bedrag aan rente bij.

 

 

In het begin betaal je een hoger bedrag aan rente. Maar omdat je relatief snel aflost, wordt de ‘openstaande’ lening snel kleiner en hoef je steeds minder rente te betalen. Het netto maandbedrag wordt gedurende de looptijd dus steeds lager, net zo lang tot de hypothecaire lening in zijn geheel is afgelost.

 

Let op: als aan het einde van de rente vaste periode de rente stijgt, stijgt uiteraard ook de bruto en netto maandlast. Als de rente juist daalt, gaan ook je bruto en netto maandlast omlaag.

 

Hypotheekvormen lopende hypotheken

Vóór 1 januari 2013 had je ook bij andere hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor reeds bestaande hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.