Financieren in coronatijd

Financieren in coronatijd

Aan het einde van dit jaar zullen naar verwachting ruim 20% meer hypotheekaanvragen (via HDN) zijn ingediend dan vorig jaar. De groei komt voornamelijk vanuit oversluiters en verhogers (al dan niet vanwege een verbouwing). Ondanks de oplopende schaarste en het achterblijven van de nieuwbouw, is het aantal starters en doorstromers in dit coronajaar op peil gebleven. In de eerste weken van de corona-uitbraak was er zelfs een piek van huizenkopers.

Aankopen van een woning voor eigen gebruik blijft op peil

Het op peil blijven is voor een groot deel te danken aan de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid voor werkenden en werkgevers. Een tweede belangrijke factor is de stabiliteit in het acceptatiebeleid van bijna alle geldverstrekkers. Consumenten bleken over het algemeen goed aan te voelen of kopen in hun situatie verantwoord was, waardoor de aanvullende coronavragen nauwelijks tot moeilijkheden hebben geleid. Wel wordt bij flexwerkers weer vaker om een werkgeversverklaring gevraagd, in plaats van het UWV-verzekeringsbericht dat de laatste jaren in opmars was.

Lichte daling verwacht in vertrouwen woningmarkt

De TU Delft sprak in de meest recente Monitor Koopwoningmarkt de verwachting uit dat de woningmarkt het komende kwartaal wat gas terug neemt en het vertrouwen in de koopwoningmarkt omslaat naar een lichte daling. Onder meer door een verwachte toename van de werkloosheid. De vraag is of deze toename gevolgen gaat hebben voor het beleid van geldverstrekkers en de NHG. Hoewel aanbieders de 1-2-3 regel voor zelfstandigen vanwege het coronajaar niet of minder hanteren, is de intentie wel om bij herstel van de omzet de coronadip te elimineren. Per 1 oktober jl. is er een nieuwe versie van de werkgeversverklaring. Daarin kan de werkgever onder meer aangeven of een werknemer na afloop van het tijdelijke contract opnieuw een tijdelijk contract krijgt aangeboden. In de toekomst zal blijken wat het effect van deze optie is op de kansen van flexwerkers.

Belegd vastgoed Buy to Let

IBD Nederland biedt het intermediair toegang tot alle toonaangevende Buy to Let hypotheekverstrekkers in Nederland. Deze aanbieders zijn enkel toegankelijk voor de professionele vastgoedbelegger. Per Buy to Let hypotheekverstrekker verschillen de acceptatievoorwaarden. Binnen IBD Nederland zijn we op de hoogte van de acceptatievoorwaarden, hierbij valt te denken aan: wanneer iemand 2 panden in de verhuur heeft en door wil groeien naar een 3e pand, panden aankoopt als rechtspersoon of een duidelijk groeiscenario kan laten zien om daarmee op korte termijn een vastgoedportefeuille te realiseren.

Grote verschil is dat de partijen die “verhuurhypotheken” aanbieden zich richten op de particuliere markt en een inkomensgerelateerd WFT product aanbieden De Buy to Let hypotheekverstrekkers bieden een financiering o.a. op basis aan het object, soort huurder en (verwachte) huurinkomsten en wordt er een niet-inkomensgerelateerd WFT product aangeboden.

Er zijn veel keuzes te maken in de voorwaarden van een Buy to Let vastgoedhypotheek. Niet alleen de rente is daarin belangrijk, maar ook de juridische looptijd van de overeenkomst of aflossingsvorm. IBD Nederland heeft met al haar business partners die actief zijn in de Buy to Let markt SLA’s afgesproken waardoor uw aanvragen sneller worden behandeld.

Wat voor soort vastgoed financieren de Buy to Let hypotheekverstrekkers?

In de regel financieren zij enkel objecten die een woonbestemming hebben. Een kleine afwijking op de woonbestemming kan voorkomen: maximaal mag er 20% commercieel vastgoed (winkels, horeca) aanwezig zijn. Naast de hypotheekverstrekkers gericht op de panden met een woonbestemming zijn er Buy tot Let hypotheekverstrekkers actief op de zakelijke Buy to Let markt. Zij financieren zakelijke panden voor de verhuur. In dit deel van de markt wordt er veelal maatwerk geboden. IBD Nederland biedt het intermediair ondersteuning en toegang tot deze hypotheekverstrekkers.  

Coronaheeft invloed op de manier waarop huizen verkocht worden -bezichtigingen vinden plaats in kleine groepjes of met camera- maar niet op het aantal woningen dat wordt aangekocht voor de verhuurmarkt. Hierop is eerder de “negatieve rente” die banken volgend jaar gaan berekenen op van invloed.

De verwachte verhoging van de overdrachtsbelasting per januari 2021 maakt ook dat het aantal financieringsaanvragen hoger is voor het einde van het jaar. Samen met de geldverstrekkers doen wij er alles aan om de aankoop voor het einde van het jaar te laten passeren. De verwachting is dat de “Groninger akte” (eigendomsoverdracht in 2020, betaling later) populair gaat worden.

Financieren van een bedrijfspand

2020 was voor veel ondernemers die er al een tijd over nadachten een bedrijfspand aan te kopen het jaar om de stap te nemen. Het Covid-19-virus zorgde er echter voor dat vanaf afgelopen maart de financieringsmogelijkheden grotendeels stil kwamen te liggen. Ondernemers hebben wij toch kunnen helpen met financieringen verstrekt door o.a. investeerders en crowdfunding. In de loop van de maand mei zagen we ook de financieringsmogelijkheden bij diverse andere geldverstrekkers weer toenemen. Eerst voor eigen relaties, maar al snel ook weer voor potentiële nieuwe relaties.

Nu zat er al verschil in het acceptatiekader van diverse geldverstrekkers, het Covid-19-virus heeft er voor gezorgd dat de verschillen scherper en strakker zijn neergezet. Inmiddels heeft iedere geldverstrekker een eigen acceptatiekader gevormd en zijn we binnen dat kader weer samen met het intermediair de best passende financier en de financieringsvraag aan het matchen.

Kan elke branche weer gefinancierd worden? Nee, maar binnen niet-corona gevoelige sectoren wordt er weer gefinancierd. Een installatiebedrijf dat een eigen pand wenst aan te kopen, merkt dat een financiering soepel kan gaan. Ook merken we dat er maatwerk mogelijk is, binnen corona gevoelige sectoren. Bijvoorbeeld wel de financiering van een hotel in Zeeland rond kunnen krijgen, niet die in Amsterdam. Het zoeken van die maatwerkfinanciering doen wij graag in samenwerking met het intermediair, dat kent de ondernemer en de lokale omgeving het beste. Wij weten welke geldverstrekker bij die financieringsaanvraag past.  

Over De Hypotheekshop

De Hypotheekshop staat sinds 1991 (potentiële) huizenkopers en -bezitters bij met onafhankelijk advies. We zijn onderdeel van het grootste financieel adviseursnetwerk van Nederland (circa 250 vestigingen). De Hypotheekshop is (mede)initiatiefnemer van de Arbeidsmarktscan (winnaar Gouden Lotus 2020 voor Innovatieve dienstverlening aan de consument), de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen, hypotheekverstrekking o.b.v. brondata, het Platform Woonstarters, de Week van de Starter (startenopdewoningmarkt.nl) en het Platform Hypotheken vanuit het ministerie van BZK. De Hypotheekshop werkt samen met de TU Delft voor de Monitor Koopwoningmarkt. 

Over IBD Nederland

IBD Nederland is de eerste serviceprovider op de Nederlandse markt gericht op het gebied van financieringen voor zakelijk en belegd vastgoed. Wij bieden het intermediair op een eenvoudige toegang tot de geldverstrekkers binnen de zakelijke financieringsmarkt. Daarnaast beschikt IBD Nederland over een uitgebreid netwerk van bedrijfsadviseurs die je kunnen ondersteunen bij complexere aanvragen, zoals een uitbreiding met werkkapitaal, leasing en/of factoring oplossingen.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.