Aandeel huizenkopers van twintigers en zeventigplussers groeit

Aandeel huizenkopers van twintigers en zeventigplussers groeit

Afnemend aandeel veertigers en vijftigers

Amsterdam, 9 april 2024 – Starters op de koopwoningmarkt doen het momenteel beter dan voorheen, zo blijkt uit de cijfers. Starters als geheel hebben het nog steeds lastig, maar er is een duidelijke toename van de groep die al dan niet met behulp van ouders kan kopen. Dat de kansen keren heeft meerdere oorzaken. Zo lijken de overheidsmaatregelen gericht op verhuurders positief uit te pakken voor koopstarters. Ook werken de aanpassingen van de leennormen per 1 januari 2024 in hun voordeel, denk aan de verhoging van de NHG-grens naar 435.000 euro en vooral de verruiming voor alleenstaanden. Zeker in combinatie met de aanschaf van een energiezuinige woning is de leencapaciteit dit jaar flink gestegen. Zoals voorzien, heeft de afschaffing van de jubelton geen grote invloed gehad. Een laatste factor is die van de doorstromers, die voorzichtiger zijn dan starters waarvoor de urgentie nu eenmaal groter is. Doorstromers hebben ook een alternatief, namelijk verbouwen.

hypotheekaanvragen huizenkopers per leeftijdscategorie

Demografisch gezien is het gestegen aandeel van twintigers en dertigers een natuurlijke ontwikkeling, gezien de leeftijdsopbouw van Nederland (zie de CBS Bevolkingspiramide). De laatste jaren was de woningmarkt echter zo ongunstig voor starters dat ze er nauwelijks aan te pas kwamen. Die situatie is dus onmiskenbaar verbeterd, hoewel het beperkte aanbod van woonruimte in hun segment en de studieschulden hen nog altijd parten spelen.

Demografische veranderingen zijn ook merkbaar onder ouderen, waarbij het percentage senioren binnen hypotheekaanvragen gestaag groeit. Niet alleen onder de zeventigplussers, maar ook bij mensen in hun zestiger jaren. Net zoals bij starters, ondervinden ook senioren verschillende belemmeringen, wat resulteert in hun ondervertegenwoordiging in het aantal hypotheekaanvragen, gezien de grote omvang van deze groep. Een belangrijk obstakel is een groot tekort aan geschikte ouderenwoningen. Daarbij gaat het niet alleen om appartementen, maar ook om bungalows en nieuwe woonvormen als Knarrenhofjes en kangoeroewoningen. Een tweede struikelblok voor ouderen om in beweging te komen, is een minder zichtbare, namelijk de negatieve financiële gevolgen van doorstromen. Verhuizen naar een kleinere woning betekent immers vaak een verdubbeling of verdriedubbeling van de woonlasten als gevolg van de aflosverplichting voor hypotheken. Iets soortgelijks weerhoudt twee ouderen die apart wonen overigens om te gaan samenwonen, omdat er bij samenwonen korting dreigt op AOW en toeslagen. Beide knelpunten dragen eraan bij dat eengezinswoningen in beperkte mate beschikbaar komen voor jongere mensen, versterkt door het feit dat ouderen noodgedwongen langer zelfstandig thuis moeten wonen.

bevolkingspiramide 2024

Bovengenoemde factoren zijn op korte termijn echter lastig oplosbaar. Het vergroten van de kennis van ouderen over wonen, hypotheken en verhuizen kan hieraan hopelijk wel een positieve bijdrage leveren. Daarom hebben afgelopen vrijdag het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de hypothecaire sector het convenant ‘ouderen en toekomstbestendig wonen’ ondertekend. Namens De Hypotheekshop was directeur Marisa Lodewijks daarbij aanwezig.

Marisa Lodewijks tekent convenant ouderen en toekomstbestendig wonen bij het ministerie van binnenlandse zaken

Verder lezen
De top 5 van het eerste kwartaal 2024

Over De Hypotheekshop

De Hypotheekshop staat sinds 1991 (potentiële) huizenkopers en -bezitters bij met onafhankelijk advies. We zijn onderdeel van het grootste financieel adviseursnetwerk van Nederland (ruim 250 vestigingen). De Hypotheekshop is (mede)initiatiefnemer van de Arbeidsmarktscan (winnaar Gouden Lotus 2020 voor Innovatieve dienstverlening aan de consument), de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen, hypotheekverstrekking o.b.v. brondata, online hypotheekadvies voor starters op basis van algoritmes en het Platform Hypotheken vanuit het ministerie van BZK. De Hypotheekshop werkt samen met de TU Delft voor de Monitor Koopwoningmarkt.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.