De omslag op de woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen de sector

De omslag op de woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen de sector

Het vierde kwartaal verliep wat rustiger dan de rest van het jaar. Het aantal hypotheekaanvragen viel terug en de hypotheekrente zette een daling in. Op een aantal usual suspects na, die in september/oktober veel aanvragen binnenhaalden, waren er weinig achterstanden bij geldverstrekkers. Veel adviseurs verschoven hun focus naar hun bestaande klanten. In december begon de hypotheekrente licht te stijgen en was er een toename merkbaar van hypotheekaanvragen van starters vanwege de verhoging van de NHG-grens per 1 januari. Daarnaast sloot de hypotheekbranche een convenant over het gebruik van brondata bij de acceptatie van hypotheekaanvragen in 2025. Het effect van het inzetten van brondata is echter nu al meetbaar. Dat blijkt uit de meest recente kwartaalmeting (4e kwartaal 2022) van de tevredenheid over geldverstrekkers, gebaseerd op de bij Ingage Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) werkzame adviseurs en binnendienstmedewerkers.

Toename focus op beheer

Door de enorme drukte van de laatste jaren was er niet altijd voldoende capaciteit voor bestaande klanten. Dat geldt niet alleen voor adviseurs, ook bij geldverstrekkers had de backoffice niet de grootste prioriteit. Als gevolg van het terugvallen van de hypotheekmarkt, de druk om te verduurzamen en de verwachting dat bestaande klanten met een lage rente in de toekomst minder vaak van financier zullen veranderen, neemt het belang van goed beheer snel toe.

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs. Denk aan inzage van bestaande hypotheken, het genereren van adviessignalen, portals voor het doorvoeren van mutaties en het opstellen van beheergidsen (als tegenhanger van de acceptatiegids). Ook wordt er ingezet op koppeling met de eigen CRM van intermediairs middels HDN (zogeheten IA-IX berichten) of api’s en het indienen van beheeraanvragen via HDN (BX).

Verbeterpunten die worden aangedragen door adviseurs zijn de bereikbaarheid en het kennisniveau van medewerkers en de soms lange wachttijden voor het doorvoeren van mutaties. Wettelijk gezien is er een ongelijk speelveld tussen aanbieder en adviseur, waarbij voor adviseurs adviesvereisten gelden bij het muteren van hypotheken, zoals verhoging in verband met verduurzaming. Deze zijn er niet als klanten zelf rechtstreeks bij financiers terecht kunnen. Geldverstrekkers zouden hierin meer de samenwerking met de adviseurs moeten zoeken.

Brondata versnelt het hypotheekproces

In december tekenden meer dan 40 ketenpartijen uit de hypotheekmarkt, waaronder De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek, het convenant ‘Accepteren hypotheek op basis van alleen brondata’. Doel van het convenant is om uiterlijk 1 januari 2025 in ieder geval één hypotheekaanvraag van een doorstromer in loondienst geaccepteerd te krijgen bij een geldverstrekker op basis van alleen digitale brondata (bijvoorbeeld bij het UWV of MijnOverheid). Sinds de veelbelovende introductie in maart 2019 (pilot van Argenta, Aegon, Ockto, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek, HDN) is het gebruik van brondata achtergebleven bij de verwachtingen.

Drempels die adviseurs ervaren zijn onder meer dat er geen uniformiteit bestaat bij geldverstrekkers over de acceptatie van brondata en de documenten die kunnen worden vervangen. Ook is er wel vrees dat het acceptatiebeleid van aanbieders door het gebruik van brondata zal verworden tot een ‘eenheidsworst’. Toch draagt brondata (met name op dit moment de inkomensstukken) wel degelijk bij aan versnelling van het hypotheekproces. Op basis van onze cijfers blijkt dat hypotheekdossiers van starters en doorstromers in loondienst in de tweede helft van vorig jaar respectievelijk gemiddeld bijna 1,5 werkdag en bijna 2 werkdagen eerder finaal akkoord bereiken dan hetzelfde type aanvragen zonder de inzet van brondata. In tijden van grote achterstanden bij geldverstrekkers (zoals in het tweede kwartaal) neemt dit verschil zelfs toe.

Over De Hypotheekshop

De Hypotheekshop staat sinds 1991 (potentiële) huizenkopers en -bezitters bij met onafhankelijk advies. We zijn onderdeel van de grootste franchiseorganisatie in hypotheekadvies van Nederland (ruim 260 vestigingen), met een totaal hypotheekvolume van ruim 8 miljard euro per jaar, en daarmee marktleider. De Hypotheekshop is (mede)initiatiefnemer van de Arbeidsmarktscan (winnaar Gouden Lotus 2020 voor Innovatieve dienstverlening aan de consument), de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen, hypotheekverstrekking o.b.v. brondata, het Platform Woonstarters, de Startersmonitor (startenopdewoningmarkt.nl), de Advieswijzer (advies-wijzer.nl) en het Platform Hypotheken vanuit het ministerie van BZK. De Hypotheekshop werkt samen met de TU Delft voor de Monitor Koopwoningmarkt.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.