Scheiden en Hypotheek

Bij De Hypotheekshop Berkel en Rodenrijs

Wanneer jij en je partner hebben besloten om te gaan scheiden, gaat dit samen met veel (financiële) vragen. Hebben jullie een huurwoning? Dan kan het eenvoudig geregeld worden. Hebben jullie samen een koophuis? Dan komt er meer bij kijken. Jij en je toekomstige ex-partner zullen in dit geval moeten besluiten of één van jullie in de woning blijft wonen of dat jullie deze gaan verkopen. Dit leidt vaak tot de volgende vragen:

  • Wie wil er in de woning blijven?
  • Wil je meteen ergens anders gaan wonen?
  • Moet de woning verkocht worden?
  • Wat zijn de gevolgen voor de hypotheek? Zou je de hypotheeklasten alleen kunnen betalen?
  • Zou je de hypotheeklasten alleen kunnen betalen?
  • Blijven jullie na de scheiding samen aansprakelijk voor de hypotheek of ieder voor 50%?
  • Wat is de woning waard? Is er sprake van een restschuld?
  • Moet je je ex-partner uitkopen? En wat zijn de financiële en fiscale gevolgen?
  • Kunnen jullie na de scheiding ook nog samen in de woning blijven?
  • Wanneer kan je een andere woning kopen?

Stappenplan bij scheiden

Tip: schakel tijdig een scheidingspecialist in via www.demediationshop.nl

1)  Jij of je ex-partner blijft in de woning wonen

Het komt vaak voor dat partners samen het huis kopen en de hypotheek op beide namen staat. Allereerst moeten jij en je ex-partner het er samen over eens worden wie van jullie in de woning blijft. Soms is dit snel bepaald, als bijvoorbeeld één van jullie de lasten zou kunnen dragen. De hypotheek moet na de scheiding volledig op naam van de persoon worden gezet die in woning blijft. Deze persoon neemt de woning en hypotheek dus volledig over. Bekijk hier het stappenplan ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. In veel gevallen zorgt dit ervoor dat degene die in de woning blijft wonen de ander uit moet kopen. Let erop dat er nieuwe fiscale regels gelden voor een deel van de hypotheek als je de woning overneemt.

2)  Het huis verkopen na de scheiding

Als jullie allebei niet in het koophuis kunnen of willen blijven wonen, zullen jullie het huis moeten verkopen. Het geld dat de verkoop van de woning oplevert, kunnen jij en je ex-partner gebruiken om de hypotheekschuld af te lossen. Wanneer het huis niet genoeg geld oplevert om jullie hypotheekschuld af te lossen, dan is er sprake van een restschuld. Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan het zo zijn dat de restschuld wordt kwijtgescholden, hiervoor moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

3)  Woning onverdeeld laten

Jullie kunnen er ook voor kiezen om de woning (tijdelijk) onverdeeld te laten, dus de woning nog niet te verkopen. In het convenant kunnen jullie dan afspraken opnemen over het gebruikersrecht, de kosten gedurende de periode dat de woning nog niet is verkocht en de uitgangspunten voor de toekomstige verkoop. Verder is het belangrijk dat ook goed wordt nagegaan hoe jullie fiscaal met de woning om moeten gaan. Stel dat de woning onverdeeld blijft en een van de partners er blijft wonen die alle kosten van de hypotheek draagt, dan kan die achterblijvende partner niet zomaar de gehele hypotheekrente opvoeren als “rente eigen woning schuld”. In wezen betaalt de achterblijvende partner dan de helft van de hypotheekrente namens zichzelf en de helft voor en namens de ex-partner. Het eigenwoningforfait dient bij een dergelijke situatie anders fiscaal te worden behandeld. Per saldo geldt dat de achterblijvende partner het gehele eigenwoningforfait voor zijn rekening neemt.

Analyse De Hypotheekshop

Vaak wordt onderschat hoe complex de financiële en de fiscale afwikkeling van een scheiding kan zijn wanneer er sprake is van een gezamenlijke woning en hypotheek. De hulp van een hypotheekexpert is in deze situaties onmisbaar.

Rust en duidelijkheid

De hypotheekexpert maakt met de mediator een analyse van jullie financiële situatie. Zo kan er een reële inschatting gemaakt worden of één van jullie in de huidige koopwoning kan blijven wonen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de koopmogelijkheden voor de vertrekkende partner. Zo weten jullie al snel of het financieel haalbaar is om jullie woonoplossing ook daadwerkelijk te realiseren. Jullie krijgen direct antwoorden, dat geeft rust en duidelijkheid.

Woonoplossing

Door de nauwe samenwerking tussen de hypotheekexpert en de mediator kunnen de afspraken die worden gemaakt over de hypotheek ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Zo voldoet het echtscheidingsconvenant aan de eisen van de bank of hypotheekverstrekker en hebben jullie de garantie dat het scheidingsconvenant niet herzien hoeft te worden. Een hele zorg minder!

De Hypotheekshop
Ranonkelweg 12
2651 MX Berkel en Rodenrijs
(010) – 763 09 00
berkelenrodenrijs1080@hypotheekshop.nl

De mediation – en Echtscheidings Shop 
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor mediation en scheiden. Bij mediation worden jullie ondersteund tijdens de gesprekken over jullie afspraken. Een mediator begeleidt jullie en geeft inzichten over mogelijke oplossingen. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Telefoon: 085 13 05 276
E-mail: contact@demediationshop.nl

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback