Ranking the Stars: Volksbank, a.s.r. en Triodos scoren hoog op het maatschappelijke vlak

Ranking the Stars: Volksbank, a.s.r. en Triodos scoren hoog op het maatschappelijke vlak

Maatschappelijke thema’s zijn door schaarste, de toenemende levensverwachting en het klimaatakkoord van Parijs de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen op de hypotheek- en woningmarkt. De Eerlijke Geldwijzer is een portal waar je informatie over het maatschappelijke beleid van financiële aanbieders in drie verschillende sectoren kunt terugvinden: de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Eerlijke Pensioenwijzer. Veel banken, verzekeraars en pensioenfondsen verstrekken hypotheken, direct of indirect via regiepartijen. Van deze geldverstrekkers wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke rol oppakken door bijvoorbeeld hun beleggingsbeleid te verduurzamen. Daarom maken we in dit artikel een vergelijking van alle aanbieders in de drie genoemde sectoren op het gebied van het gevoerde beleid.

Klik hier voor de website van de Eerlijke Geldwijzer, een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Maatschappelijke thema’s

Binnen de drie deelonderzoeken komen 14 van de maatschappelijke thema’s en risicosectoren overeen. Deze zijn opgenomen in de eerste tabel, met daarachter de gemiddelde score op een schaal van 1 tot 10, op basis van alle 27 onderzochte aanbieders. Het is opvallend dat arbeidsrechten, corruptie, mensenrechten en wapens in alle drie de sectoren gemiddeld genomen hoog scoren. Daarnaast springt in het oog dat het thema ‘woningbouw en vastgoed’ laag scoort op deze maatschappelijke ranking. Gezien de toenemende aandacht bij geldverstrekkers voor dit onderwerp, verwachten we de komende jaren echter een stijging van deze score. 

Maatschappelijke thema’s

Tweedeling tussen sectoren

De verschillen in scores tussen de 27 aanbieders lopen enorm uiteen, en lijken voor een groot deel verklaard te kunnen worden door de sector waarin deze actief zijn. Banken en levensverzekeraars doen het op dit gebied gemiddeld genomen aanmerkelijk beter dan de onderzochte zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Mogelijk dat banken meer maatschappelijke druk voelen omdat ze meer in de schijnwerpers staan. Aan de andere kant kampen pensioenfondsen met het risico te moeten korten vanwege een te lage dekkingsgraad, waardoor rendement wellicht voorop staat. Toch vormt de sector niet de enige verklaring voor de hoogte van een bepaalde score: ook binnen de sectoren zijn de onderlinge verschillen groot.

Tweedeling tussen sectoren

Top 10 aanbieders

De top 10 van de best scorende aanbieders bestaat volledig uit banken en levensverzekeraars. Daaronder veel financiers die zich profileren als maatschappelijk betrokken (de Volksbank, a.s.r., Triodos, Rabobank), maar ook een bank als Bunq, die recent via Venn de eerste stappen zette op de hypotheekmarkt. Veel van de nieuwe toetreders van de laatste jaren (Vista, ASN, Lot, Woonnu) proberen het verschil te maken door zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

Top 10 aanbieders

Toenemende maatschappelijke druk

“Het maatschappelijk belang van verduurzaming en toegankelijkheid tot de woningmarkt voor koopstarters staat buiten kijf, maar dit moet niet ten koste gaan van financiële weerbaarheid”, benadrukte de nieuwe AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest begin november bij de presentatie van het trendrapport. Deze uitspraak illustreert dat er maatschappelijke druk staat op de financiële sector. Niet alleen op het investeringsbeleid van aanbieders en producteigenschappen, maar ook rond aanpassing van leennormen voor duurhuurders en verduurzaming. Deze druk zal verder gaan toenemen. Bijvoorbeeld over het gebruiken van overwaarde voor zorg en langer thuis wonen, en het toetsen op zogeheten zachte leningen als studieleningen, startersleningen en in de toekomst mogelijk funderingsleningen. De bouw van nieuwe woningen kan de druk deels verlichten, al lijkt dat op korte termijn nog onvoldoende soelaas te gaan bieden. Het is daarom belangrijk dat alle partijen – overheid, toezichthouder, geldverstrekkers, adviseurs en consumenten – constructief met elkaar in gesprek blijven.

Over De Hypotheekshop

De Hypotheekshop staat sinds 1991 (potentiële) huizenkopers en -bezitters bij met onafhankelijk advies. We zijn onderdeel van het grootste financieel adviseursnetwerk van Nederland (circa 250 vestigingen). De Hypotheekshop is (mede)initiatiefnemer van de Arbeidsmarktscan (winnaar Gouden Lotus 2020 voor Innovatieve dienstverlening aan de consument), de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen, hypotheekverstrekking o.b.v. brondata, het Platform Woonstarters, de Week van de Starter (startenopdewoningmarkt.nl) en het Platform Hypotheken vanuit het ministerie van BZK. De Hypotheekshop werkt samen met de TU Delft voor de Monitor Koopwoningmarkt.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.