Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

De belangrijkste maatregelen op het gebied van wonen en hypotheken op een rij

Op dinsdag 20 september 2022 was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september begon het nieuwe werkjaar van de regering. Nederland (en de rest van de wereld) kampt met een historisch aantal crises en daar wil de regering mee aan de slag. Het kabinet heeft de maatregelen die zij hiervoor gaan treffen bekendgemaakt. We zetten de belangrijkste maatregelen op het gebied van wonen en hypotheken voor je op een rij.

Verlaging en afschaffing belastingvrije schenking voor eigen woning

Op dit moment is het nog mogelijk voor personen tussen de 18 en 40 jaar om een jubelton te ontvangen. De jubelton is een belastingvrije schenking van € 106.671 (2022) die mag worden gebruikt voor de aankoop, het onderhoud en/of de schuldaflossing van een eigen woning. Zoals eerder al bekendgemaakt, heeft het kabinet besloten om deze belastingvrije schenking vanaf 2023 te verlagen naar € 28.947. Hiermee wordt het bedrag van deze schenking gelijkgetrokken aan de belastingvrije schenking van een ouder naar een kind, waarbij het kind de schenking naar eigen invulling mag gebruiken. Per 1 januari 2024 wordt de belastingvrije schenking voor de eigen woning volledig afgeschaft.

Als je toch nog een bedrag van ruim een ton wilt schenken, kun je in 2022 alvast een klein deel van dit bedrag schenken. In 2023 kan dit bedrag vervolgens nog worden aangevuld tot € 106.671. Er wordt voor deze spreidingsmogelijkheid altijd gekeken naar het jaar waarin de eerste schenking wordt gedaan. De ontvanger van de schenking dient dan wel in 2022 in een aangifte schenkingsvrijstelling een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling.

Wijziging overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 geldt er een vrijstelling voor verkrijgers tussen de 18 en 35 jaar als zij een woning verwerven die ze als hoofdverblijf gaan gebruiken. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting geldt momenteel alleen als het hoogste bedrag van de koopsom en de marktwaarde van de woning niet hoger is dan €400.000. In 2023 wordt deze grens verhoogd naar een bedrag van € 440.000.

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers of rechtspersonen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het kabinet wil hiermee starters op de woningmarkt en doorstromers een relatief sterkere positie geven op de koopwoningmarkt ten opzichte van beleggers.

Verdere afbouw hypotheekrenteaftrek

Vanaf 1 januari 2023 wordt hypotheekrenteaftrek en kosten met betrekking tot de eigen woning verder beperkt tot een maximaal aftrektarief van 36,93%. Dit staat gelijk aan het lage tarief in box 1 van de inkomensbelasting. Belastingplichtigen die rente en kosten aftrekken in de hoogste schijf, krijgen hierdoor te maken met een bijtelling van 12,57% (het verschil tussen het maximale aftrektarief van 36,93% en het belastingtarief van 49,50%) over het bedrag dat zij in de hoogste schijf hebben afgetrokken. Ook andere grondslagverminderende posten, waaronder betaalde partneralimentatie, worden aftrekbaar tegen maximaal 36,93%.

Btw-vrijstelling voor zonnepanelen

Het kabinet wil investeringen in zonnepanelen stimuleren en ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst vermindert. Daarom hoef je als particuliere zonnepaneelhouder vanaf 2023 geen btw meer te betalen voor de levering en installatie van zonnepanelen. Momenteel kunnen particuliere zonnepaneelhouders hun betaalde btw (21%) geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren als ondernemer voor de omzetbelasting (btw).

Meer geld om woningen te isoleren

Het isoleren van je woning is een effectieve manier om te besparen op je energielasten. Helemaal in deze tijden is dat interessant. Het kabinet stelt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dankzij dit bedrag kunnen gemeenten hun inwoners informeren, ondersteunen en begeleiden bij de isolatie van hun woning.

Inkomensafhankelijke huurverlaging

Het kabinet wilt huurders met een laag inkomen ondersteunen door de huurprijzen van corporatiewoningen te verlagen per 1 juli 2023. Dankzij deze huurverlagingen gaan huurders gemiddeld € 57 per maand minder aan huur betalen. Zo’n 510.000 huishoudens kunnen hier aanspraak op maken. Daarnaast wordt voor financieel kwetsbare groepen de huurtoeslag verhoogd.

Afbouw Wet Hillen

Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet Hillen. Dit houdt in dat de aftrek voor een kleine woningschuld over 30 jaar wordt afgebouwd. Het percentage neemt elk jaar af met 3,33%. De aftrek bedraagt in 2023 maximaal 83 1/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Leegwaarderatio

Word je door een schenking of erfenis de eigenaar van een huis of appartement dat wordt verhuurd of verpacht? Dan moet je in de aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting een bepaalde waarde aangeven voor deze woning. In tegenstelling tot het voornemen uit het coalitieakkoord om de leegwaarderatio af te schaffen, wordt er voor huurcontracten zonder einddatum nu gekozen om de percentages van de leegwaarderatio te actualiseren, waardoor in feite hetzelfde wordt bereikt. De tabel wordt aangepast vanaf 1 januari 2023. Het hoogste percentage in de tabel wordt 100%. Deze aanpassing moet het geschatte rendement uit box 3 beter laten aansluiten op het werkelijke rendement dat verhuurders uit verhuurd vastgoed ontvangen.

Voor tijdelijke contracten en bij verhuur aan gelieerde partijen wordt de leegwaarderatio wél afgeschaft.

Studieschulden

Heb je als starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening (en dus niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening) het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypothecaire lening.

Verlaging eigenwoningforfait

De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000 is het percentage 2,35%.

Biedlogboek

Vanaf 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht. In de wet eerlijk koopproces wil de minister één standaard maken voor het biedlogboek, zodat de regels overal hetzelfde toegepast worden. Het biedlogboek is dan verplicht voor alle makelaars. Dus ook voor makelaars die bij een brancheorganisatie aangesloten zijn.

Vragen? Maak een afspraak

Wellicht hebben bovenstaande maatregelen effect op jou en heb je hier vragen over. De Hypotheekshop staat voor jou klaar om deze vragen te beantwoorden. Kom gerust eens langs bij een vestiging bij jou in de buurt of maak een afspraak wanneer dat jou uitkomt. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.