Expat hypotheek Utrecht

Expat mortgage Utrecht
Expat hypotheek Utrecht
Press here for English

Expats in Utrecht en Leidsche Rijn

Utrecht is een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland door onder andere de komst van veel kennismigranten vanuit verschillende landen. Woon je in Nederland met een buitenlandse nationaliteit dan kan het kopen van een woning ingewikkeld zijn. In geval je een Europese Unie nationaliteit hebt, wordt je vrijwel altijd gelijk behandeld als een koper met de Nederlandse nationaliteit. In het geval je een niet-Europese Unie nationaliteit hebt, is het kopen van een woning een stuk moeilijker. Gelukkig zijn er tegenwoordig voldoende geldgevers die ook aan niet- Europese Unie expats een Expat hypotheek / Expat Mortgage willen verstrekken.

Kopen van een woning voor een expat

Het kopen van een woning in Nederland is geen gemakkelijke opgave. Naast het feit dat de woningmarkt in Nederland complex is, zijn er bijzonder veel voorwaarden om een hypotheek te kunnen krijgen voor een koopwoning. Het is een flinke klus waarbij vrijwel iedere Nederlander professionele hulp nodig heeft. Als expat kom je in een ander land met een andere cultuur en regels. Het kost niet alleen tijd hieraan te wennen, maar het maakt ook het nemen van beslissingen moeilijker. Bij het maken van beslissingen maak je namelijk veelal gebruik van de voorwaarden en de kennis waarmee je bekend bent. Dit maakt het kopen en financieren van een woning nog complexer. Niet iedere makelaar of hypotheekadviseur is dan ook bekend met de wensen, behoeften en mogelijkheden van expats.

Onze gespecialiseerde expat adviseur

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn helpt al jaren niet-Europese Unie expats met het kopen en financieren van hun eigen woning. Wij weten niet alleen welke geldgevers hen willen financieren, maar wij weten ook heel goed met welke onduidelijkheden expats te maken krijgen op de Nederlandse woningmarkt. Onze expat-expert Michael van Amerongen begrijpt door zijn jarenlange samenwerking met expats, als geen ander de wensen en behoeften van expats. Als aankoopmakelaar en hypotheekadviseur biedt hij een complete Engelstalige dienstverlening waarmee hij niet alleen helpt een geschikte woning aan te kopen, maar ook bij het bemiddelen van de benodigde hypotheek. Hij helpt expats daarnaast met alle bijkomende zaken rondom het kopen, financieren en het verzekeren van een woning.

Door onze actuele kennis van de verschillende hypotheekaanbieders die hypotheken aanbieden aan expats en de aanvullende voorwaarden die zij stellen, kan nu iedere expat een woning kopen.

Ben je een expat en wil je ook graag een woning kopen of meer informatie over de voorwaarden van een expat-hypotheek / expat mortgage, maak dan nu een afspraak online, per e-mail of telefonisch met onze Expat-hypotheekadviseur Michael van Amerongen: 

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn
Musicallaan 5
3543 ER Utrecht
Stuur ons een mail of
Bel 030 – 7433386 of 

Expat mortgage Utrecht

Utrecht is one of the fastest growing municipalities in the Netherlands, partly due to the arrival of many highly skilled migrants from different countries. If you live in the Netherlands with a foreign nationality, buying a home can be complicated. If you have a European Union nationality, you will almost always be treated the same as a buyer with Dutch nationality. In case you have a non-European Union nationality, buying a home is a lot more difficult. Fortunately, there are now enough lenders who also want to provide a expat mortgage to non-European Union expats.

Buying a house for a expat

Buying a home in the Netherlands is not an easy task. In addition to the fact that the housing market in the Netherlands is complex, there are many conditions to be able to get a mortgage for a owner-occupied home. It is a big job where practically every Dutch person needs professional help. As an expat you come to another country with a different culture and rules. It does not only take time to get used to this, but it also makes it harder to make decisions. When making decisions you mostly make use of the conditions and the knowledge with which you are familiar. This makes buying and financing a home even more complex. Not every broker or mortgage advisor is therefore familiar with the wishes, needs and possibilities of expats.

Our specialized expat advisor

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn understands the difficulties that expats face when buying a home and obtaining a mortgage. Our expat expert Michael van Amerongen understands through his years of cooperation with expats, the wishes and needs of expats. As a purchasing broker and mortgage advisor, he offers a complete English-language service with which he not only helps to purchase a suitable home, but also in mediating the required mortgage. He also helps expats with all the additional matters related to buying, financing and insuring a home.

Thanks to our current knowledge of the various mortgage providers who offer mortgages to expats and the additional conditions they set, every expat can now buy a home.

Are you an expat and would you like to buy a house or more information about the conditions of an expat hypotheek / expat Mortgage, make an appointment now:

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback