Expat hypotheek Utrecht

Expat mortgage
Expat hypotheek Utrecht

Press here for English

Het kopen van een woning in Nederland is geen gemakkelijke opgave. Naast het feit dat de woningmarkt in Nederland complex is, zijn er bijzonder veel voorwaarden om een hypotheek te kunnen krijgen voor een koopwoning. Het is een flinke klus waarbij vrijwel iedere Nederlander professionele hulp nodig heeft.

Als expat kom je in een ander land met een andere cultuur en regels. Het kost niet alleen tijd hieraan te wennen, maar het maakt ook het nemen van beslissingen moeilijker. Bij het maken van beslissingen maak je namelijk veelal gebruik van de voorwaarden en de kennis waarmee je bekend bent. Dit maakt het kopen en financieren van een woning nog complexer. Niet iedere makelaar of hypotheekadviseur is dan ook bekend met de wensen, behoeften en mogelijkheden van expats.

Voor expats is het kopen van een woning in Nederland moeilijk om de volgende redenen:

  • Expats zijn niet bekend met het aankoopproces van een woning in Nederland;
  • Expats zijn niet bekend met de (fiscale) regels op het gebied van hypotheken;
  • Expats zijn niet bekend met de voorwaarden van hypotheekverstrekkers;
  • Expats zijn niet bekend met de voorzieningen die in Nederland geregeld zijn;
  • Veel hypotheekverstrekkers bieden geen hypotheken aan expats.

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn begrijpt de moeilijkheden waarmee expats te maken krijgen bij het kopen van een woning en het verkrijgen van een hypotheek. Onze expat-expert Michael van Amerongen begrijpt door zijn jarenlange samenwerking met expats, de wensen en behoeften van expats. Als aankoopmakelaar en hypotheekadviseur biedt hij een complete Engelstalige dienstverlening waarmee hij niet alleen helpt een geschikte woning aan te kopen, maar ook bij het bemiddelen van de benodigde hypotheek. Hij helpt expats daarnaast met alle bijkomende zaken rondom het kopen, financieren en het verzekeren van een woning.

Door onze actuele kennis van de verschillende hypotheekaanbieders die hypotheken aanbieden aan expats en de aanvullende voorwaarden die zij stellen, kan nu iedere expat een woning kopen.

Ben je een expat en wil je ook graag een woning kopen of meer informatie over de voorwaarden van een expat-hypotheek, maak dan nu een afspraak online, per e-mail of telefonisch met onze Expat-hypotheekadviseur Michael van Amerongen: 

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn
Musicallaan 5
3543 ER Utrecht
Stuur ons een mail of
Bel 030 – 7433386 of 

Expat mortgage Utrecht

Buying a home in the Netherlands is not an easy task. In addition to the fact that the housing market in the Netherlands is complex, there are many conditions to be able to get a mortgage for a owner-occupied home. It is a big job where practically every Dutch person needs professional help.

As an expat you come to another country with a different culture and rules. It does not only take time to get used to this, but it also makes it harder to make decisions. When making decisions you mostly make use of the conditions and the knowledge with which you are familiar. This makes buying and financing a home even more complex. Not every broker or mortgage advisor is therefore familiar with the wishes, needs and possibilities of expats.

For expats, buying a home in the Netherlands is difficult for the following reasons:

  • Expats are not familiar with the purchase process of a home in the Netherlands;
  • Expats are not familiar with the (tax) rules in the field of mortgages;
  • Expats are not familiar with the conditions of mortgage lenders;
  • Expats are not familiar with the facilities that are regulated in the Netherlands;
  • Many mortgage lenders do not offer mortgages to expats.

De Hypotheekshop Utrecht Leidsche Rijn understands the difficulties that expats face when buying a home and obtaining a mortgage. Our expat expert Michael van Amerongen understands through his years of cooperation with expats, the wishes and needs of expats. As a purchasing broker and mortgage advisor, he offers a complete English-language service with which he not only helps to purchase a suitable home, but also in mediating the required mortgage. He also helps expats with all the additional matters related to buying, financing and insuring a home.

Thanks to our current knowledge of the various mortgage providers who offer mortgages to expats and the additional conditions they set, every expat can now buy a home.

Are you an expat and would you like to buy a house or more information about the conditions of an expat mortgage, make an appointment now:

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback