Scheiden en de financiële gevolgen

Echtscheiding

Wij nemen u, in samenwerking met Edwin Zeegers, financieel echtscheidingsadviseur, alle financiële zorgen uit handen. Edwin Zeegers is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor financieel echtscheidingsadvies (RFEA.nl).

Scheiden is emotie! Scheiden betekent veel regelen. En scheiden zorgt voor onzekerheid over de toekomst die voor 80% afhankelijk is van de financiële (on)mogelijkheden. Dan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig.

Elk jaar stranden in Nederland meer dan 30.000 huwelijken. Voor alle betrokkenen een emotioneel ingrijpende gebeurtenis, die ook financieel verstrekkende gevolgen kan hebben. Weet u bijvoorbeeld dat in 70% van de gevallen de belastingaangifte over het jaar van scheiden tot problemen leidt? Ook de zorg voor kinderen kan in het gedrang komen door onjuiste financieel advies.

De zekerheid van een goed advies is daarin van essentieel belang. Daar is het keurmerk RFEA voor het Register Financieel EchtscheidingsAdviseur is een waarborg voor rust, overzicht en de juiste beslissingen in de periode van scheiden. Immers, een RFEA:

  • Is gediplomeerd en houdt die deskundigheid up-to-date;
  • Is integer en houdt zich aan de gedragscode;
  • Volgt uitspraken van een onafhankelijke geschillencommissie en is te vinden in het openbare register van de RFEA.

Voor gescheiden ouders die alimentatie betaalden of ontvingen is er in 2015 veel veranderd. De grootste verandering was dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen werd afgeschaft. Voor de alimentatiebetaler betekende dit een financieel nadeel van enkele honderden euro’s op jaarbasis. Daarnaast verviel de alleenstaande ouderkorting, maar werd het kind gebonden budget voor alleenstaande ouders juist verhoogd. Deze optelsom kon er toe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoefde te betalen en de ontvanger minder ontving. Het Nibud adviseerde gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken en een nieuwe begroting te maken. Hier is Edwin actief mee aan het werk gegaan

Onze werkwijze heeft voor u de volgende voordelen:

  • Snelle procedure;
  • Eerder duidelijkheid van mogelijkheden bij een Huis en Hypotheek;
  • Begeleiding en advisering door uw eigen adviseur;
  • Duidelijke financiële afspraken in zeer uitgebreid convenant;
  • Speciale juridische oplossingen mogelijk voor eigen woning;
  • Inclusief indicatie partner- en kinderalimentatie.                                                                                                                        

Bel ons voor een afspraak: 010-7614799, vermeld er bij dat het gaat om advies omtrent een Echtscheiding.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback