Stappenplan

Dit stappenplan focust zich op het goed regelen van het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA).

Stap 1: Bepaal onder welke voorwaarde je samenleeft 

(onder welke voorwaarden ben je destijds getrouwd of is er bij samenwoners een regeling in het notarieel samenlevingscontract opgenomen?)

Situatie 1: Partners zijn gehuwd in gemeenschap van goederen – Huis en hypotheek zijn van beide partners.
  • De helft van de woning zal overgedragen moeten worden. De partner die niet in het huis blijft wonen zal ontslagen moeten worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Situatie 2: Partners zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden – Huis en hypotheek staan alleen op naam van partner die in het huis blijft wonen. 
  • Controleer of het huis en de hypotheek echt op één naam staat. Als dat zo is hoeft er niets gedaan te worden. 
Situatie 3: Partners zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden – Huis en hypotheek staan niet op naam van partner die in huis blijft wonen.
  • Het huis moet worden overgedragen. Er is in deze situatie sprake van koop en verkoop. De koper zal een nieuwe hypotheek moeten aanvragen. Met het inlossen van de oude hypotheek vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verkoper.
Situatie 4: Partners zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden – Huis staat op één naam en hypotheek staat op twee namen.
  • Als het huis op naam staat van degene die er in blijft wonen, zal ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid  geregeld moeten worden.
  • Als het huis niet op naam staat van degene die er blijft wonen, zal het huis overgedragen moeten worden. Er is in deze situatie sprake van koop en verkoop. De koper zal een nieuwe hypotheek moeten aanvragen. Met het inlossen van de oude hypotheek vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verkoper.

Stap 2: Toets of één van de partners kan blijven wonen

De bank werkt alleen mee aan de overdracht als de partner die er blijft wonen de hypotheeklast zelfstandig kan dragen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium door uw hypotheekadviseur te laten berekenen wat de mogelijkheden zijn. Laat dit tijdig toetsen, voordat je een ingewikkeld en impactvol traject ingaat. Neem contact op met De Hypotheekshop.

Stap 3: Leg vast hoe je je huis en hypotheek gaat verdelen

Als de financiële toets aangeeft dat het waarschijnlijk mogelijk is, kun je verder. Spreek af onder welke voorwaarden de verdeling plaats zal vinden. Dit kan in het echtscheidingsconvenant en/of een akte van verdeling. (Tip: schakel tijdig een scheidingspecialist in via www.demediationshop.nl). Omdat er nog geen akkoord is van de bank biedt deze fase nog geen garantie.

Stap 4: Leg vast wat er moet gebeuren als ontslag niet lukt

Leg in het echtscheidingsconvenant zo concreet mogelijk vast wat de gevolgen zijn wanneer het niet lukt om de hypotheek op één naam te krijgen. Verbind hier ook duidelijke termijnen aan, zodat je actie kunt afdwingen wanneer afspraken niet tijdig worden nagekomen of de ex-partner niet meer meewerkt. 

Stap 5: Zorg dat de bank meegaat in ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Voordat je garanties geeft en je de echtscheiding veilig door de rechter kunt laten uitspreken, moet het financieel helemaal duidelijk zijn. De bank kan pas nadat de scheiding definitief is akkoord gaan met het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Zorg er dus wel voor dat de financiële positie na scheiding helder is en dat de bank betrokken is, alle stukken kent en voorlopig akkoord is met het toe te kennen ontslag aansprakelijkheid. 

Stap 6: Rond de scheiding af

Als je van de bank een voorlopig akkoord hebt, kan de echtscheiding door de rechter uitgesproken worden. De scheiding is pas definitief als deze binnen de wettelijk termijn is ingeschreven in de openbare registers.

Stap 7: Rond ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid af

Als de echtscheiding is uitgesproken beschik je over de laatste documenten om met de bank definitief overeen te komen dat je uit hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen. 

De adviseur van De Hypotheekshop en de Mediator hebben gedurende dit proces voortdurend contact. Hierdoor worden de juiste afspraken in het convenant opgenomen en krijgt de bank tijdig de benodigde documenten.

De Hypotheekshop
Ranonkelweg 12
2651 MX Berkel en Rodenrijs
(010) – 763 09 00
berkelenrodenrijs1080@hypotheekshop.nl

De mediation – en Echtscheidings Shop 
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor mediation en scheiden. Bij mediation worden jullie ondersteund tijdens de gesprekken over jullie afspraken. Een mediator begeleidt jullie en geeft inzichten over mogelijke oplossingen. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Telefoon: 085 13 05 276
E-mail: contact@demediationshop.nl

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

Feedback