Scheiden en kinderen


Je gaat scheiden en je hebt kinderen die nog geen 18 jaar oud zijn. Dan moet je voor de kinderen veel dingen regelen. Zo ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook als je een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.

 

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Daarnaast vind je in het ouderschapsplan afspraken over kinderalimentatie, de omgangsregeling, tegemoetkomingen voor schoolkosten, kindgebonden budget en heffingskortingen. Ook leg je vast hoe en wanneer jij en je partner elkaar op de hoogte houden over de kinderen. Heb je oudere kinderen? Geef hen dan een stem en vraag hen welke voorkeuren zij hebben.

 

Omgangsregeling

In een omgangsregeling bepaal je wie de verzorgende ouder is. Ook maak je afspraken over hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn. De verzorgende ouder is de ouder die de meeste zorgtaken op zich neemt. Je kunt hier samen proberen uit te komen, al dan niet met behulp van een mediator. Lukt dit niet, dan bepaalt de rechter de omgangsregeling.

  

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat jij en je ex-partner de zorg- en opvoedingstaken en de kosten gelijk verdelen. Bij co-ouderschap nemen de ouders belangrijke beslissingen samen. Kiezen jullie voor een zorg- of omgangsregeling? Dan wonen de kinderen bij één van de ouders en is er vastgelegd hoe vaak de kinderen de andere ouder zien. Je spreekt dan samen af van welke onderwerpen je elkaar op de hoogte houdt en welke beslissingen door één ouder of door beide ouders worden genomen.

 

Birdnesting

Birdnesting is een vorm van co-ouderschap die steeds populairder wordt. De kinderen blijven in het ouderlijk huis wonen en de ouders wisselen van huis. Naast het ouderlijk huis hebben zij ook nog hun eigen adres. Het grote voordeel is natuurlijk dat de kinderen een vaste basis hebben, waardoor er rust is. Kinderen vinden het fijn om in de buurt van school en vriendjes en vriendinnetjes te blijven wonen. Om birdnesting te kunnen realiseren, moet je wel onderzoeken of het voor jou en je ex-partner haalbaar is het ouderlijk huis aan te houden én allebei een aparte woning te kopen of te huren.

 

Kinderalimentatie

Vaak wonen kinderen na een scheiding grotendeels bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Op afgesproken tijdstippen zijn de kinderen bij de andere ouder. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel bij te dragen aan de verzorging van de kinderen. Samen of met behulp van de rechter spreken jullie een alimentatiebedrag af. Hierin vallen alle kosten van de kinderen: eten, kleding, sportclubs, kinderfeestjes en kosten voor kinderopvang. Je kunt ervoor kiezen om aparte afspraken te maken over speciale posten – denk aan schoolkosten.