Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kun je afspraken maken over bijvoorbeeld de betaling van de aflossing van de hypotheek, verdeling van andere (boodschappen, overige woonlasten), de kosten voor het verzorgen en opvoeden van de kinderen, de verdeling van bezittingen als je uit elkaar gaat en een verblijvingsbeding (de overgebleven partner mag bij overlijden van zijn of haar partner de gezamenlijke bezittingen houden. Als je samen een huis koopt, kun je elkaars fiscaal partner worden. Daarnaast kun je regelen dat je van elkaar erft. Ook is een samenlevingscontract van belang voor het pensioen. Veel pensioenfondsen erkennen alleen een partner voor het nabestaandenpensioen als er een samenlevingscontract is. Een samenlevingscontract laat je bij voorkeur door een notaris vastleggen. Je kunt dan gelijk een testament laten opmaken.

 

Geregistreerd partnerschap of huwelijk

Naast een samenlevingscontract kun je ook kiezen voor trouwen of een geregistreerd partnerschap. Bij een huwelijk of partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt. Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doe je dit in de basis in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de bezittingen en schulden die je had voordat je huwelijk of partnerschap, van jou blijven. Dit geldt ook voor eventuele erfenissen en schenkingen. Als je specifieke zaken wil laten vastleggen, dan kun je bij de notaris (huwelijkse) voorwaarden laten opmaken.