Benader pensioen, hypotheek en zorg in samenhang

In het Regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. De werkgevers en vakbonden zijn daarover binnen de Sociaal-Economische Raad met elkaar in gesprek. Vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt noodzakelijk door veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de lage rente. Het kabinet wil hiermee een breed draagvlak behouden en spanningen tussen generaties voorkomen.

renteontwikkelingen 23 okt 2018

Een van de voorgestelde vernieuwingen is een tijdelijke pensioenpremiestop van bijvoorbeeld maximaal vijf jaar. Een belangrijk argument daarvoor is om mensen in het spitsuur van hun leven meer te ontlasten en keuzevrijheid te bieden. Deze fase kenmerkt zich door een relatief laag inkomen en weinig opgebouwd vermogen. Daarnaast zijn de lasten relatief hoog door aflossingen op de hypotheek, pensioensparen, aflossen van studieschulden en kosten als gevolg van de komst van kinderen. Maar niet alleen aan het begin van de levensloop zijn er raakvlakken tussen pensioen en hypotheek, ook naar het einde toe is het zinvol om hypotheek, de oudedag en zorg in samenhang te bezien. Denk bijvoorbeeld aan het eigenwoningforfait (afschaffing wet Hillen), langer doorwerken en het opnemen van overwaarde voor pensioenaanvulling of zorg. Wellicht ook dat door de stijgende zorgkosten in de toekomst vaker een eigen bijdrage benodigd zal zijn. Hoewel het samenbrengen van pensioen, zorg en hypotheek complex lijkt en mogelijk onbedoelde bijeffecten heeft, pleiten wij ervoor om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende terreinen. Zie ook ons eerdere voorstel om te komen tot een ‘hypotheek 2.0’.

Is het aantrekken van nieuwe funding lastiger geworden?

In de periode 2014 tot en met 2016 traden jaarlijks drie tot vier nieuwe geldverstrekkers toe tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Enkele namen uit die tijd zijn MUNT, Venn, Merius, bijBouwe, Attens en Hypotrust Woon Bewust. Deze nieuwe aanbieders behoorden zonder uitzondering tot de categorie ‘regiepartijen’, partijen waarmee beleggers als pensioenfondsen en buitenlandse beleggers direct in de Nederlandse hypotheekmarkt kunnen investeren. Ook bestaande aanbieders als NIBC, a.s.r. en NN gingen er toe over om, buiten hun eigen gelden, middelen van externe funders uit te zetten. In 2017 stokte de aanwas van nieuwe geldverstrekkers, om dit jaar weer op gang te komen met Vista, Tulp, Jungo, Colibri en Robuust. Opvallend is dat deze aanbieders, met uitzondering van Tulp, gebruik maken van funding die is aangetrokken door grote merken als Rabobank en Aegon. De duur van de opstartfase van nieuwe aanbieders is toegenomen tot soms wel enkele jaren. Aan de andere kant zien we dat bijBouwe en MUNT al enige tijd gedeeltelijk uitverkocht zijn. Het roept de vraag op of het aantrekken van funding complexer is geworden. Mogelijk dat veel Nederlandse beleggers reeds zijn voorzien, wellicht ook is het rendement op hypotheken de laatste jaren gedaald. De afbouw van de maximale hypotheek tot 100% van de woningwaarde heeft het risico in buitenlandse ogen in ieder geval verlaagd, tegelijk is het aandeel hypotheken zonder NHG wel toegenomen.

Renteverhogingen zorgen voor hoogste weekaantal hypotheekaanvragen in 2018

Op Reaal, Philips, Triodos, Lloyds en SNS na, hebben alle actieve geldverstrekkers hun rentetarieven de afgelopen vier weken één of meerdere malen verhoogd. Dat zorgde zoals gewoonlijk voor een stijging van het aantal hypotheekaanvragen, afgelopen (herfstvakantie)week waren dat er zelfs bijna 10.000. De gemiddelde renteduur was landelijk met ruim 17 jaar bijzonder lang te noemen. Hoewel er dus veel rentewijzigingen zijn doorgevoerd, ging het toch voornamelijk om beperkte verhogingen waardoor de gemiddelde hypotheekrente per saldo slechts geleidelijk is opgelopen. Opmerkelijk is daarom de korte tijd die sommige geldverstrekkers laten tussen aankondiging en feitelijke renteverhoging. De graadmeter voor de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, daalde vorige week voor de tweede week op rij licht, als gevolg van de onrust rond de Italiaanse begrotingsplannen.

Nieuws van De Hypotheekshop geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Klaar voor de volgende stap?

Altijd als eerste op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws op het gebied van hypotheken, wonen en verzekeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.