Subsidie zonnepanelen met een jaar verlengd

energiebesparende maatregel, besparen, verduurzaming

30.01.2019

Particulieren en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting mogen nog een jaar langer gebruikmaken van de subsidie om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Het is volgens minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes niet uitvoerbaar om al op 1 januari 2020 een nieuwe regeling te laten ingaan.

Klimaatambitie

Nederland heeft de ambitie om in de periode tot 2050 de CO2-uitstoot flink terug te dringen. Ook burgers kunnen hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door zelf energie te produceren met behulp van zonnepanelen. Naar verwachting zullen huishoudens in 2030 meer dan 6 GW aan zonnepanelen realiseren. Dat betekent dat zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

 

Huidige salderingsregeling te duur

De huidige subsidieregeling, de salderingsregeling, heeft als voordeel dat de door zonnepanelen opgewekte energie een-op-een gesaldeerd wordt met het jaarlijkse verbruik. Op deze manier kan een huishouden de investering in zonnepanelen in zeven jaar terugverdienen. Naar verwachting zullen zonnepanelen in de komende jaren goedkoper worden. Hierdoor neemt de terugverdientijd af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Het kabinet wil daarom de 'dure' huidige regeling vervangen door een terugleversubsidie. 

 

Terugleversubsidie

De terugleversubsidie is een vergoeding voor stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Het werkt als volgt. Van je energieleverancier krijg je de kale prijs. De overheid vult deze vergoeding vervolgens aan met een terugleversubsidie. Het uitgangspunt is dat de terugleversubsidie hoog genoeg moet zijn om de aanschaf van zonnepanelen binnen zeven jaar terug te verdienen. Deze terugleversubsidie wordt jaarlijks vastgesteld en biedt de overheid meer flexibiliteit, bijvoorbeeld als de prijzen van zonnepanelen dalen. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie ook op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat na overleg met de betrokken partijen is gebleken dat de uitwerking van de nieuwe, vervangende regeling 'complexer is dan in eerste instantie gedacht'. Het is daarom niet haalbaar op de regeling al vanaf 1 januari 2020 in te voeren.

 

Investeren in zonnepanelen?

Wil je een ander huis kopen, heb je plannen voor een verbouwing of denk je aan oversluiten? Dan zijn er extra financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, waaronder zonnepanelen. Je mag dan bijvoorbeeld tot maximaal 106% van je woningwaarde lenen. Zonder energiebesparing is dat maximaal 100 procent. Hoeveel je extra kunt lenen, hangt af van je persoonlijke situatie. Vraag je hypotheekadviseur naar de mogelijkheden!

 

  

Maak een afspraak