Monitor Koopwoningmarkt (Kwartaal 2 - 2019) - Nieuwbouwmarkt steeds bepalender voor ontwikkeling in bestaande voorraad koopwoningen

15.08.2019

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dit belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning, waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert. De dynamiek op de markt van bestaande woningen komt hierdoor onder druk te staan en de koopprijzen van bestaande én nieuwbouw koopwoningen blijven stijgen. Het inmiddels hoge prijsniveau zorgt weer voor vraaguitval aan de onderkant van de koopwoningmarkt, omdat de woningen voor koopstarters steeds moeilijker te financieren zijn. Het adagium van de makelaardij 'locatie, locatie, locatie' lijkt vervangen te kunnen worden door 'bouwen, bouwen, bouwen'. Dat blijkt uit de zesentwintigste Monitor Koopwoningmarkt, die wordt samengesteld door het Expertisecentrum Woningwaarde (onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft) in samenwerking met een groot aantal marktpartijen.