Data-uitwisseling hypotheek in jouw belang

hypotheek, nazorg

04.03.2020

Vreemd genoeg zijn hypotheekadviseurs niet op de hoogte van je actuele hypotheekgegevens. Door privacywetging geven geldverstrekkers je adviseur geen inzage. Daardoor is het voor je adviseur lastig om vragen te beantwoorden, de wettelijke zorgplicht in te vullen, maar ook om je tijdig te attenderen op financiële kansen en risico's. Om dit probleem op te lossen bundelen hypotheekketens hun krachten. De speciaal ontwikkelde 'Opdracht tot data-uitwisseling' moet uitkomst bieden.

Geen woorden maar daden

Vrijwel unaniem vinden klanten het belangrijk dat zij tijdens de looptijd van de hypotheek actief geïnformeerd worden door hun adviseur over relevante zaken. Bijvoorbeeld hoe ze hun maandlast naar beneden kunnen brengen. Om die actieve adviesrol te kunnen vervullen, heeft de adviseur actuele informatie nodig van de betrokken geldverstrekker. Om dat af te dwingen hebben de hypotheekketens een ‘Opdracht tot data-uitwisseling’ voor hypotheekklanten ontwikkeld. Met dit document kun je de geldverstrekker verzoeken om jouw actuele hypotheekgegevens te delen met je adviseur. Binnen afzienbare termijn krijgen alle bestaande klanten van de samenwerkende hypotheekketens deze Opdracht tot data-uitwisseling aangeboden. De verwachting is dat het merendeel van de hypotheekklanten hiervan gebruik gaat maken. 

 

De samenwerkende hypotheekketens vertrouwen erop dat dat alle geldverstrekkers uiteindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen. 

Deze hypotheekketens zetten zich in voor jouw belang bij data-uitwisseling: De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur, Financieel Fit Groep, Finzie, Geld & Woning, Hypotheek Visie en Van Bruggen Adviesgroep.