Belastingaangifte: check je aftrekposten eigen woning

belasting, belastingen, huis kopen

26.02.2020

Het komt er weer aan: de belastingaangifte over 2019. De Belastingdienst heeft je aangiftebiljet al grotendeels ingevuld, maar check goed welke aftrekposten je hebt als huiseigenaar. Daar helpen we je bij met deze checklist belastingaangifte eigen woning.

✓ Hypotheekrenteaftrek

Heb je na 1 januari 2013 een huis gekocht? Dan heb je dertig jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde is wel dat je aflost op je hypotheek. Het totale rentebedrag dat je in 2019 hebt betaald, vind je op de jaaropgave van je hypotheekverstrekker.  

Heb je voor 2013 een huis gekocht? Dan heb je sowieso recht op hypotheekrenteaftrek, dus ook met een aflossingsvrije hypotheek. De dertig jaar dat je hier recht op hebt tellen vanaf 2001. Of vanaf het jaar dat je het huis hebt gekocht.

Het percentage waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken gaat in stapjes omlaag. Over 2019 mag je nog maximaal 49% aftrekken als je inkomen in het hoogste belastingtarief valt en de woning in box 1 valt. Vanaf 2020 gaat het percentage elk jaar met 3% omlaag naar 37,05% in 2023.

 

✓ Eenmalige aftrek aankoopkosten

Heb je in 2019 een bestaande woning gekocht? Dan mag je eenmalig een aantal bijkomende kosten opvoeren als aftrekpost. Het gaat om de kosten van de notaris, de taxateur en je hypotheekadviseur. Ook de kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn aftrekbaar, net als een bouwkundige inspectie als die nodig is voor een hypotheek.

Heb je een nieuwbouwwoning gekocht? Dan ontvang je rente over het bedrag dat in je bouwdepot staat. Tegelijkertijd betaal je rente over het geleende bedrag. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente mag je aftrekken van je belastbaar inkomen. Net als bij bestaande bouw, kun je overigens eenmalig een aantal bijkomende kosten opvoeren als aftrekpost.

 

✓ Erfpachtcanon

Heb je een huis gekocht met erfpacht? Dan betaal je per maand of per jaar een vast bedrag aan de eigenaar van de grond: de erfpachtcanon. De erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar. Heb je de erfpachtcanon afgekocht en daarvoor een lening afgesloten? Dan is de rente over deze lening ook aftrekbaar.

 

✓ Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Voor het bezit van je woning moet je het eigenwoningforfait optellen bij je belastbaar inkomen. Per 1 januari 2020 is het percentage eigenwoningforfait verlaagd van 0,65% naar 0,6% voor woningen met een WOZ-waarde tot 1,09 miljoen euro. Voor de aangifte over 2019 wordt echter nog gerekend met 0,65%.

 

✓ Verhuisregeling 

Heb je tijdelijk twee huizen? Bijvoorbeeld omdat je nieuwe huis eerst verbouwd moet worden? Dan kun je gebruikmaken van de verhuisregeling. Je houdt dan maximaal drie kalenderjaren na aankoop van je nieuwe woning recht op hypotheekrenteaftrek van beide huizen. Overigens betaal je het eigenwoningforfait alleen voor het huis waarin je (nog) woont.

 

✓ Hypotheek oversluiten

Wilde je afgelopen jaar profiteren van de lage rente en heb je jouw hypotheek overgesloten? Dan mag je de volgende eenmalige kosten aftrekken:

  • Taxatiekosten
  • Notariskosten voor je nieuwe hypotheek
  • Kosten voor hypotheekadvies en -bemiddeling
  • Kosten voor NHG
  • Kosten voor een bouwkundig rapport
  • Royementskosten hypotheekakte
  • Boeterente in verband met vroegtijdig aflossen.

Let op dat de rente over de meegefinancierde kosten niet aftrekbaar is. Valt een deel van de hypotheek in box 3? Dan zijn de eenmalige kosten naar verhouding box 1/box 3 aftrekbaar.

 

✓ Risico-opslag

Betaal je een risico-opslag aan je hypotheekverstrekker? En heb je in 2019 kosten gemaakt om aan te tonen dat die renteopslag kan vervallen, zoals taxatie- en advieskosten? Dan mag je die kosten eenmalig aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. 

 

✓ Scheiding

Bij een scheiding zijn er allerlei situaties denkbaar als het om de eigen woning gaat. Jullie hebben de woning verkocht en allebei een andere woning teruggekocht. Of je hebt je ex-partner uitgekocht en blijft zelf in het huis wonen. In beide gevallen gelden de normale hypotheekregels met de daarbij behorende aftrekposten. Een overgangsfase is ook denkbaar. Jij hebt het huis verlaten, maar betaalt nog wel de hypotheeklast. In dat geval blijft de hypotheekrente onder voorwaarden nog twee jaar aftrekbaar, mits je eigenaar bent van de woning maar er niet woont. Was je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan geldt de hypotheekrenteaftrek voor de helft. Je geeft dan 50% van het eigenwoningforfait op en trekt 50% van de hypotheekrente af. Hebben jullie de afspraak dat je ex-partner gratis in het huis blijft wonen? Dan mag je die 50% eigenwoningforfait als alimentatie in aftrek brengen. Je ex-partner moet dat bedrag dan wel als ontvangen alimentatie opgeven.

Ben je in 2019 gescheiden, dan kun je er samen voor kiezen om voor dat jaar nog fiscaal partners te blijven. Zo kun je de aftrek eigen woning naar eigen inzicht verdelen. Dit kan meer fiscaal voordeel opleveren, bijvoorbeeld als je de aftrekposten invult bij de partner met het hoogste inkomen.

TIP! Elke echtscheidingssituatie is anders. Vraag daarom ruim op tijd advies aan je adviseur over de belastingaangifte eigen woning bij echtscheiding. Maak snel een afspraak met de adviseur van De Hypotheekshop in jouw buurt.

 

✓ Verbouwing

Heb je in 2019 een flink bedrag besteed aan een verbouwing of groot onderhoud van je woning? En zijn die kosten met eigen geld betaald? Dan mag je dat bedrag niet aftrekken. Heb je hiervoor een persoonlijke lening afgesloten, dan mag je de betaalde rente wel aftrekken. Bij een hypotheekverhoging mag je de hypotheekrente aftrekken als de verbouwing binnen zes maanden na het afsluiten van de hypotheek klaar was. Heb je het extra hypotheekbedrag in een bouwdepot staan bij je hypotheekverstrekker? Dan mag je twee jaar lang verbouwen en de betaalde rente over het bedrag in het bouwdepot aftrekken.

 

✓ Kosten rijksmonument

Sinds 2019 is de monumentenregeling voor rijksmonumenten met woonfunctie aangepast. Eerder mocht je 80% van de onderhoudskosten per jaar aftrekken van je inkomstenbelasting. De regeling is vervangen door een subsidie: je krijgt nu maximaal 38% instandhoudingssubsidie. Dat zijn kosten om het pand in goede staat te houden.

 

TIP! Je belastingaangifte uitbesteden

Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van de belastingregels voor de eigen woning. Besteed je de aangifte liever uit aan de hypotheekshopadviseur die alle regels kent en precies weet hoe je van alle fiscale voordelen profiteert? Een flink aantal vestigingen biedt die mogelijkheid. Informeer ernaar bij een vestiging in jouw buurt of maak direct een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Gewoon even binnenlopen kan natuurlijk ook altijd.

 

Maak direct een afspraak >