Corona breekt wederom records in hypotheekaanvragen; maar makelaars zien het tij keren

regiepartijen, hypotheekrente, aanvraagrecord

30.03.2020

Net als de eerste week, telde ook de tweede week van de coronacrisis (23 t/m 29 maart) heel veel hypotheekaanvragen. Met 18.000 aanvragen kende vorige week zelfs het hoogste aantal sinds de start van de meting (HDN, sinds 2011). Belangrijke oorzaak daarvoor is de verhoging van de hypotheekrente door aanbieders. Net als vorige week zorgde dat voor een forse toename van consumenten die hun hypotheek willen oversluiten (+35% ten opzichte van de eerste week). Met een renteduur van gemiddeld bijna 19 jaar koos men daarbij massaal voor de lange renteperioden 20 en 30 jaar vast. Maar niet alleen oversluiters, ook aanvragen van starters en doorstromers noteerden een stijging met dubbele cijfers. Met nog twee dagen te gaan heeft de maand maart het aanvraagrecord van november 2019 (46.000) nu al verpulverd. Naar verwachting zal de teller eind maart pas bij zo’n 60.000 aanvragen stoppen.

Verrassende ontwikkelingen
Het is verrassend dat de eerste weken van de coronacrisis geen daling kenden van het aantal aanvragen van huizenkopers. Er zijn nog steeds mensen op zoek, omdat ze inmiddels hun huis verkocht hebben of in een duur huurhuis zitten. Daarnaast zien met name starters hun kans schoon, nu de concurrentie van andere huizenkopers in deze periode minder is. Eveneens opmerkelijk is dat het aantal aanvragen van zelfstandigen geen dip vertoont. Zakelijk Inkomen en Raadhuys, twee specialisten in het bepalen van het inkomen van ondernemers voor geldverstrekkers, zien vooralsnog geen afname. 

Naast de coronacrisis en het consumentenvertrouwen, heeft ook het beleid van aanbieders invloed op de woningmarkt. Hoewel een deel van de geldverstrekkers de rentetarieven heeft verhoogd, zijn verscherpingen van het acceptatiebeleid nog op de vingers van één hand te tellen. Enkele geldverstrekkers hebben het beleid rond overbruggingsfinancieringen beperkt voor woningen die nog niet (onvoorwaardelijk) zijn verkocht. Wel worden er in sommige gevallen aanvullende vragen gesteld bij aanvragen van bijvoorbeeld zzp’ers of flexwerkers. 

Wat brengen de komende weken?
De vraag is of dit beeld over een paar weken nog hetzelfde is. Makelaars zagen de afgelopen week het aantal transacties afnemen. Ook vonden er minder bezichtigingen plaats. Tegelijkertijd is de rente op de kapitaalmarkt vorige week gedaald en verlagen de eerste geldverstrekkers komende week al weer hun hypotheekrentes. Er is momenteel dus een groot contrast tussen de huidige aanvraagpiek en de signalen voor de wat langere termijn. Mogelijk dat komende week meer duidelijkheid komt over het verloop van het coronavirus en de invloed op de woningmarkt. 

 

Regiepartijen verhogen hun hypotheekrentes sneller en vaker
Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus en de forse stijging van de rente op staatsleningen, hebben veel geldverstrekkers hun tarieven verhoogd. De maand maart telt daardoor het hoogste aantal renteverhogingen sinds oktober 2018. De hypotheekrente steeg vorige week naar 1,63% (totaalgemiddelde*). 

Opvallend is dat bijna alle verhogingen afkomstig zijn van regiepartijen, die geld van (buitenlandse) investeerders beleggen in hypotheken. Enkele aanbieders hebben hun rentes zelfs al twee keer verhoogd. Ook in november, toen de kapitaalmarktrente eveneens was opgelopen, zagen we dit beeld. Maar liefst 75% van alle renteverhogingen sinds oktober is afkomstig van regiepartijen. In de periode 2016-2018 lag dit percentage nog rond de 50%. De vraag is wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze stijging. Wellicht dat de marges door de toegenomen concurrentie dunner zijn geworden en regiepartijen, vanwege afspraken met investeerders over het te maken rendement, sneller moeten handelen als de kapitaalmarktrente oploopt.

 

 

*Het totaalgemiddelde is het gemiddelde van meerdere rentevaste perioden (5, 10, 20 en 30 jaar vast; zowel met als zonder NHG; annuïteiten).  

Nieuws van De Hypotheekshop geeft een overzicht van de renteontwikkelingen in de afgelopen weken en van de actualiteit en trends op de hypotheek- en woningmarkt. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je onze rente- en marktontwikkelingen wekelijks ontvangen? Meld je aan.

 

Meer lezen?
Onverwachte aanvraagpiek eerste week coronacrisis


Over De Hypotheekshop
De Hypotheekshop staat sinds 1991 (potentiële) huizenkopers of –bezitters bij met onafhankelijk advies, en is onderdeel van het grootste financieel adviseursnetwerk van Nederland (circa 250 vestigingen). Wij zijn (mede)initiatiefnemer van de Arbeidsmarktscan, de opleiding Erkend adviseur Duurzaam wonen, hypotheekverstrekking o.b.v. brondata, het Platform Woonstarters en het Platform Hypotheken vanuit het ministerie van BZK, en werken samen met de TU Delft voor de Monitor Koopwoningmarkt.